Menu Sluiten

Microgolf ontsmetten van grond

Het project KaE Microgolf ontsmetten is meteen van start gegaan door een aantal pilots op praktijkbedrijven, zoals voor sla, chrysant en in februari voor lisianthus. Het ontsmetten met microgolfstralen stuit gelukkig niet op problemen aangaande het gebruik in de biologische teelten onder glas. Volgens SKAL gaat het grondstomen in de toekomst verdwijnen, maar er kan een rol liggen voor microgolf ontsmetten. Voor de biologische teelten wordt er volgend jaar een proef gedaan met de nadruk op de effecten van het bodemleven en de snelheid waarmee bodemleven na het ontsmetten terug kan keren. Dit wordt onderzocht met de nieuwste technologieën, zoals metagenomica van bacteriën en schimmels en weerbaarheid biotoetsen.

In de korte pilots werd er voornamelijk gekeken naar de methoden om afdoding van bodem ziekteverwekkers en plagen te onderzoeken. Ook werden nieuwe sensoren getoetst voor het meten van temperatuur. Bij chrysant werden alle wortelknobbelaaltjes afgedood in een diepte tot 25 cm. Er is in deze pilot niet dieper gekeken. Voor de teelt kan microgolf ontsmetten een mooi alternatief zijn voor stomen op de moeilijk te bereiken plekken, zoals langs de kap en paden.

Symposium Ampere 2019
Om meer over de state-of-the-art toepassingsgebieden van de microgolfstraling te weten te komen, is het onderzoeksteam naar een toonaangevend internationaal symposium geweest in Spanje (Ampere 2019). Ook onderzoek partner TU Delft was hierbij aanwezig. Zij beschikt al kennis over state-of-the-art toepassingsgebieden van de microgolfstraling. Voor haar had het symposium als doel om te informeren naar eventuele samenwerking op het gebied van modellen maken en gebruik van apparatuur. De meerwaarde van het symposium voor de andere partners was, de participatie in cursussen over de achtergrond van de straling. Hierdoor verloopt de communicatie makkelijker tussen de onderzoekers, nl. de biologen en technici.