Menu Sluiten

Denktank: Kas Als Energiebron

De sector heeft de ambitie uitgesproken klimaatneutraal te willen zijn in 2040. Voor het behalen van deze ambitie richt het programma Kas als Energiebron zich meer en meer op een integrale benadering, waarbij de groei in balans is met productie, het wortelmilieu, de bodemgezondheid, de plantgezondheid en plantweerbaarheid. Telers en onderzoekers lopen bij het toepassen van HNT soms tegen problemen aan die niet makkelijk te verklaren zijn met de eerder genoemde balansen. In dit project is onderzocht in hoeverre de mineralenbalans, de ecologische balans en de hormoonbalans nuttige aanvullingen zijn op de bestaande zes balansen van het theoretisch kader van HNT. Hiervoor is samen met INHolland en Groen Agro Control een denktank sessie ontworpen voor de ontwikkeling van de visie op het programma. De uitkomsten van deze sessie, samen met de informatie die is gebruikt als input voor deze sessie is in een rapport weergegeven. De sessie vond plaats bij Duijvestein in Pijnacker. Het was een informatieve bijeenkomst die door de deelnemers vanuit de diverse disciplines werd gewaardeerd. Het is nu aan het projectteam om de informatie uit te werken en terug te koppelen naar de sector.