Menu Sluiten

PPS realtime meten

Er zijn in de afgelopen jaren allerlei initiatieven ontwikkeld om de waterkwaliteit te beheersen. Maar wat doet dat precies met de chemische en biologische processen in het water? Zeker nu gietwater langdurig wordt gerecirculeerd, is het van belang om dat te weten. De rode draad op het Water Event 2019, was dat het meten hiervan nog in de kinderschoenen staat.

Sendot Research heeft samen met KWR, SCFF en GAC voor de glastuinbouw een apparaat ontwikkeld dat realtime verschillende aspecten van de waterkwaliteit meet. Het meetapparaat bestaat uit een kastje met optische sensoren, die de meest uiteenlopende metingen verrichten: zuurstof, organische stofgehalte, chlorofyl, troebelheid, temperatuur, redoxpotentiaal, EC en pH. Door deze gegevens te combineren kunnen we continu een beeld krijgen van de waterkwaliteit. We hopen dat we daarmee sneller bij te kunnen sturen als het mis gaat. Als je continu meet, dan zie je verschijnselen die je anders nooit zou waarnemen. Zo blijkt de pH in de wortelzone van paprikaplanten een sterk dag- en nachtritme te vertonen.

Het kastje met sensoren is in de afgelopen zomer gebouwd door Sendot en wordt nu door SCFF getest. In december wordt het in de praktijk geïnstalleerd op een opkweekbedrijf. Ook voor de detectie van virussen werkt het consortium aan een realtime scanner. Dit nieuwe voorstel, ingediend dit jaar, is goed ontvangen door de topsectoren. Sommige virussen hebben een zeer snelle verspreiding en kunnen planten vanuit het recirculatiewater blijven infecteren. Een bekend voorbeeld is komkommerbontvirus. Het is echter heel ingewikkeld om ze te detecteren, omdat ze niet leven. Er wordt een apparaat ontwikkeld dat verschillende typen virussen kan detecteren op basis van antilichamen. Dit is echter iets voor de langere termijn. Dit project is een samenwerking van Sendot, TNO, KWR, GAC, en de stichting SCFF.