Menu Sluiten

Onderzoek

Onderzoek

Groene projecten

 • optimale nutriënten huishouding en gebreksziekten,
 • groeimodellen voor kosten-, teelt- en energie optimalisatie
 • gezonde plantaardige inhoud stoffen,
 • weerbare teeltsystemen
 • toelatingsonderzoek
 • proefuitvoering met grote-, en kleine kassen
 • hygiëne protocollen
 • remote sensing en precisie tuin-, en landbouw

Microbiële gewasbescherming

 • optimalisatie inzet van (microbiële) antagonisten,
 • nieuwe microbiële gewasbeschermingsmiddelen en methoden,
 • bescherming tegen virussen
 • begeleiding in het toelatingstraject gewasbeschermingsmiddelen
 • contaminanten in voedsel

Biotechnologie

 • nieuwe (bio-based) verdienmodellen
 • opwaardering van reststoffen met behulp van fermentatie
 • nieuwe teelten en gewassen
 • opwerking biologische meststoffen
  nieuwe toepassingen en opkweek van micro-organismen
 • optimalisatie en opkweek van algen