Menu Sluiten

Nieuwe klimaatkamers: vertical farming

Samen met Groen Agro Control heeft de stichting geïnvesteerd in nieuwe klimaatkamers voor onderzoek naar vertical farming systemen. Hiervoor is een serie klimaatkamers geïnstalleerd met mobiele systemen met voor elk systeem drie flexibele plateaus met belichting. Parameters zoals luchtcirculatie, temperatuur, CO2, vocht en licht kunnen afzonderlijk worden ingesteld. De armaturen zijn met opzet geselecteerd opdat diverse type lampen met verschillende spectra makkelijk uitgewisseld kunnen worden. Met opzet is nu voor full spectrum gekozen, omdat in eerste instantie experimenten worden uitgevoerd onder gestandaardiseerde omstandigheden met kunstmatig zonlicht. In een later stadium kunnen blauw of rode LEDs geïnstalleerd worden om effecten op groei en bloei te bestuderen.